Het huidige bestuur van 'Male, waar wij wonen'. 

2024.

Male, waar wij wonen 1978 – 2010 - …
Voorwoord

“Male, waar wij wonen”, gewoon een brochure, die beoogde de nieuwe inwoners van Male -het enige gemeenschappelijke dat die hadden, was het feit hier plots met velen wonen - wegwijs te maken en het sociaal contact met de “echte” Malenaars te bevorderen. Dit was het oorspronkelijke doel van deze brochure, maar daar bleef het niet bij.

Hoe breng je mensen op deze parochie daadwerkelijk samen?

Zo ging de vereniging de culturele toer op: of Male waar wij wonen nu een kermis, concert of stoet organiseerde, het resultaat mocht er altijd zijn, al vielen de weersomstandigheden niet altijd mee. Mensen kwamen buiten, mensen kwamen samen en vonden elkaar. En dat slaagt wonderwel nog altijd. Vandaar onze betrachting die je steeds op onze activiteitenfolders terugvindt:

“Male, waar wij wonen, wil van mensen vrienden maken.”

Daar de benaming “Male, waar wij wonen”op de volgende pagina’s meermaals voorkomt, zal men dit terugvinden als MWWW.

Hierbij wil ik dan ook de “werkers van het eerste uur” bedanken voor het ter beschikking stellen van alle resterende documentatie alsook voor de tijd die ze over hadden om mij te woord te staan.

Male, 25.10.2010 - D.Van Hecke

Historiek van de vereniging

De verkaveling “Malehoek”, goedgekeurd in 1969 trok mensen aan van ver en bij. Een toevallige ontmoeting bracht nieuwe bewoners met elkaar in contact. Uit gesprekken groeiden ideeën en op 8 juni 1978 werd een onthaalbrochure aan een enthousiaste groep medewerkers voorgesteld. In de verantwoording stond te lezen:

“Toen we voor het eerst ons huis betraden, waren de kamers leeg en kil. Daar moesten we iets aan doen. We hebben alle vertrekken gestoffeerd en gemeubileerd, alles naar eigen smaak. Doodse ruimtes hebben we een ziel gegeven… Zoals het in ons huis is gegaan, moet het ook in de wijk kunnen. Male is ons thuis. We moeten het gezellig maken. Een buurt mag geen opeenhoping van stenen zijn, het moet een samenwonen van mensen worden…”

En reeds een jaar na het verschijnen van de brochure, in augustus 1979, wordt de eerste activiteit op het getouw gezet, meteen de start van de parochiale werkgroep Male, waar wij wonen*: het werd een wandelzoektocht met meer dan 400 deelnemers. Ieder deelnemend gezin ontving toen een keramieken tegeltje, waarop de Sint-Trudo abdij stond afgebeeld, een ontwerp van de plaatselijke keramiste Mijef Vandermoere.
(Bron: “Male, stede ende paercke”) - Auteur: Paul Vanderschaeghe -uitgegeven door Male, waar wij wonen 1987

* Op dat ogenblik is MWWW nadrukkelijk een parochiale werkgroep. De naam MWWW werd dan ook door de parochie gebruikt, maar dat heeft niet lang geduurd mede o.i.v.de drang tot zelfstandigheid van de vereniging.

Wat vooraf ging…

In 1976 organiseerde het Onze-Lieve-Vrouwcollege Male onder impuls van Carlos De Rock de eerste sterrestoet: een stoet van kinderen - ieder zorgde voor eigen kledij en attributen - trok door de straten van Male met een door paarden getrokken wagen die de kerststal voorstelde.

Na de tweede editie in 1978 staken o.m. Carlos De Rock, Robert Vollekindt en met de volle steun van de hulppriester - en meteen ook proost - Michiel Hostens, samen met een paar medewerkers de koppen bij elkaar en stelden op 8 juni een onthaalbrochure voor de Malenaars voor, wat men als stichtingsdatum voor Male, waar wij wonen kan stellen, al kon je op dat moment moeilijk van een gestructureerde vereniging spreken daar Robert Vollekindt  niet alleen secretaris maar ook verslaggever en penningmeester was.

Uit die periode is er een verslag van de parochieraad, waarin de financiële onafhankelijkheid van MWWW als parochiale werkgroep bepaald wordt.

Daar waar het bestuur nu sterk gestructureerd is en bestaat uit een dagelijks bestuur en een ledenvergadering die bijna maandelijks samenkomt, en de activiteiten in overleg worden georganiseerd, ging het er in het begin totaal anders aan toe: wanneer iemand met een idee op de proppen kwam, werd er een oproep naar vrijwilligers via de parochie gedaan. Dan is het ook niet verwonderlijk dat parochieraad, pastoraal team en medewerkers aan de kerststoeten het bestuur van MWWW mochten kiezen.

Ook al is de vereniging haar eigen weg gegaan, wordt er op heden nog steeds overlegd en samengewerkt.

In 1980 wordt de sterrestoet, onder impuls van MWWW verder uitgewerkt en krijgt ze de naam “Kerststoet”. In tegenstelling tot vroegere stoeten wordt de stoet uitgebreid met groepen in aangepaste kledij en muziekkorpsen en opgesplitst in drie delen: een volks deel, een bijbels deel en een deel verwijzend naar de toenmalige actualiteit.

Van dan af staat de vereniging in voor de overige kerststoeten die op de twee jaar plaatsgrijpen - in 1982,1984,1986 en 1990 - en waarbij de opbrengst telkens naar een caritatieve instelling of organisatie gaat, respectievelijk naar het  Sint-Vicentiusgenootschap, Teledienst, Oranje, het dagcentrum Sint-Jan, de vzw Het Anker en Poverello.

Dat de stoet in 1988 niet uitgaat, heeft te maken met het begin van de kerstvakantie: was het ‘college’ niet beschikbaar, dan was ook de stoet niet mogelijk.

En daar blijft het niet bij.

Op zondag 14 september 1980 viert E.H.Michiel Hostens, hulppriester te Male, zijn zilveren priesterjubileum. Male, waar wij wonen pakt uit, in samenwerking met VKSJ en KSA , met een gezinsfeest, een ballonwedstrijd en met Jan Sando’s kindershow.

Op 19 december 1980 brengt de vereniging de kerstevocatie “Nu syt wellecome”, met gelegenheidsacteurs.

Op 11 en 12 september 1982 viert de parochie haar 20-jarig bestaan met een historisch openluchtspel “Een dag voor Margaretha”van de hand van Paul Vanderschaeghe en onder de regie van Carlos De Rock, dit in de tuin van de abdij.

Diezelfde dagen is er in het schoolgebouw Mariawende in de Raadsherenlaan, in samenwerking mat VKSJ en KSA de Piet Perneels kindershow , op de speelplaats van OLVA in de Vijversdreef een folklorenamiddag met o.m.de groep “t Klapgat” en de karikaturist Nesten  en wordt er een prondelmarkt gehouden in de Linde en de Lodewijk van Malestraat. Op zondag 19 december 1982 houdt men er de 4-de kerststoet .

Op 23 september 1984 geeft MWWW zijn kunstkalender 1985 uit: grafisch kunstenaar Andreas Van Poucke brengt Male in originele pentekeningen, terwijl Paul Vanderschaeghe bij iedere maand een passend gedicht neerschrijft.

Op zondag 1 december 1985 organiseert de vereniging een kersthappening: een non-stopprogramma van 14 tot 23 uur met poppentheater, volksmuziek, magie en illusie, accordeon, een kerstspel en een optreden van de zigeunergroep de Piotto’s.


In 1986 , 1988 en 1990 is er de creatieve uitbeelding van “Jezus’ passie.

Met Male kermis 1987 brengt MWWW in de abdij de opvoering van “de Rode Ridder” en organiseert ze de viering van 25 jaar parochie. Datzelfde jaar op 11 december wordt het boek “Male, stede ende paercke” door de vereniging uitgegeven.


Op 17 mei 1988 worden er bestuursverkiezingen gehouden, waarbij M.J.Van Dycke en M.Claeys in het nieuwe bestuur komen te zetelen .

Op 14 oktober 1988 is Willem Vermandere te gast in het Schuttershof

In 1989 viert MWWW zijn 10-jarig bestaan.

Op 23 december 1990 is er de 7-de en laatste kerststoet. .

Door het wegvallen van de actieve inbreng van de secretaris, Robert Vollekindt, en het niet meer organiseren van de kerststoet leek MWWW haar reden van bestaan als organisator kwijtgespeeld te zijn. Het is toen een hele tijd stil geweest, wat niet betekent dat MWWW  opgehouden heeft te bestaan.  Zo wordt er in die stille periode meegewerkt aan o.m. de reuzenstoet in Male en wordt er een tweede reeks wenskaarten uitgegeven.  Dat duurt zo tot in  1998, wanneer onder impuls van Carlos De Rock en Paul Vanderschaeghe de parochiale werkgroep een nieuw, verjongd bestuur krijgt en er in de kerk en op het Peellaertplein  een expo over kalligrafie wordt georganiseerd. Ook  beslist men, ter gelegenheid van Male kermis nog andere activiteiten op touw te zetten zo o.m.een optreden van Aglaja op het Peellaertplein en een grote barbecue. Hetzelfde jaar organiseert de vereniging een ommegang ten bate van de vzw Kringloopcentrum leefbaar wonen.  Van dan af nemen de culturele activiteiten een hoge vlucht.

Op 27 juni 1999 zijn de volkskunstgroepen ’t Vrij Uurken (Zedelgem) en Javor (Zuid-Bohemen) present op Male kermis.

Op 19 december 1999 is er de kersthappening.

Het jaar daarop, op 2 januari 2000 nodigt MWWW alle Malenaars uit op de millenniumreceptie. En dan gaat het verder:

3 maart 2000 een avond met Willem Vermandere t.v.v. de kerk (dataprojector), in mei van datzelfde jaar organiseert de vereniging “het speelpaleis”, een dolkomisch kinderfestival.

25 juni 2000 het orkest van Albert Verhaeghe (BRT2),”Spoorloos”

1 juli 2000 een Oostenrijks kinderkoor

16 februari 2001 een avond met Bart Herman en Dimitri Van Toren t.v.v. de kerk (aankoop computer)

24 juni 2001 opnieuw “Spoorloos” in combinatie met Nesten

14 december 2001 een kerstconcert met Vagantes Morborum

22 februari 2002 een avond met Johan Verminnen t.v.v. de kerk (zonnewering)

23 juni 2002 nogmaals “Spoorloos”

14 december 2002 Bart Cafmeyer, rasverteller en woordkunstenaar met “Over kerstbeelden en simpele wijzen”

21 februari 2003 een concert met Jan De Wilde t.v.v. de kerk (geluidinstallatie)

29 juni 2003 het poppentheater Pierewiet, het orkest “Spoorloos” en de dixieband “Douce Ambiance”

2 december 2003 een kersthappening met als thema “Met de mantel der liefde” gebracht door Lieve Blondelle

4 februari 2004 het valentijnsconcert met Dana Winner t.v.v.’t Couvent (nieuwe ramen),

27 juni 2004 Male kermis met een gezinsbarbecue, een kunsttentoonstelling en animatie op het Peellaertplein met o.m.optredens van Aglaja en de dixieband “Douce Ambiance”

 5 september 2004 viering 25 jaar Male, waar wij wonen met receptie voor alle Malenaars, een tentoonstelling 25 jaar MWWW, een optreden van Lisa del Bo, koekenworp en ballonvaart en een eenmalige jubileumeditie van “De Gazette van Male

17 december 2004 de Bob Boon Singers met een mix van traditionals en Vlaamse en internationale kerstliederen. De opbrengst t.v.v.Leefbaar wonen

13 februari 2005 Willem Vermandere t.v.v.een nieuwe klok voor de kerk

 6 maart 2005 het Fiorettikoor, tevens het begin van de jaarlijkse paaseierenraap

26 juni 2005 Male kermis met de traditionele gezinsbarbecue en optredens van “The Coverage” en “Laura Lynn” met hits van vroeger en nu, dit alles t.v.v.’t Veldzicht

3 september 2005 de viering van het 50 jaar priesterschap van onze proost Michiel Hostens met Vagantes Morborum, de SFX speelschaar, ’t circus Hoetchacha en Aglaja, dit alles t.v.v.Mobile school

17 december 2005 logistieke ondersteuning bij het Enschedees Byzantijns Kozakkenkoor in de kerk van Male, een organisatie van Kersthappening


17 februari 2006 Will Tura t.v.v. het ontmoetingscentrum voor jongeren Kruispunt

25 juni 2006 Male kermis met gezinsbarbecue, een eerste kinderprondelmarkt, een kunsttentoonstelling en optredens van o.m. The Acrolls en Lucy Loes t.v.v.Leefbaar wonen, 27 oktober 2006 logistieke ondersteuning bij het koorconcert met Bruyghia Cantat t.v.v. het kunstpatrimonium van de abdij van Male, een organisatie van Dr.E.Kuppens

17 december 2006 het kerstconcert met Sanne en Eric Van Neygen, dit t.v.v.Leefbaar wonen

9 februari 2007 het duoconcert met Bart Herman en Freddy Birset, dit t.v.v.de kerk (aankoop orgel

18 maart 2007 sponsoring van het optreden van Lieve Blondelle met “Het dagboek van Etty Hillesum”, dit op de solidaire zondag, georganiseerd door de parochiale werkgroep Broederlijk Delen

8 april 2007 de paashazen

24 juni 2007 Male kermis met de gezinsbarbecue t.v.v.het kinderkoor,de kinderprondelmarkt, hetb muzikaal optreden van Johnny Champ and the Chimps en de kindershow met Steve Ryckier

23 december 2007 het kerstconcert met het vocaal  ensemble De Muze met traditionele en eigentijdse kerstmuziek, dit t.v.v.Leefbaar wonen huisvesting

 29 februari 2008 een duo-concert met Miek en Roel en Eva De Roovere, dit t.v.v. KSA Rooyghem (afgebrand lokaal Engelendalelaan)

2 maart 2008 sponsoring van het muzikale optreden van de gezusters Dhoest (gitaar en dwarsfluit), dit op de solidaire zondag

23 maart 2008 de paaseierenraap

29 juni 2008 Male kermis, met de gezinsbarbecue t.v.v.de Arkgemeenschap Moerkerke, de 3-de kinderprondelmarkt, een kunsttentoonstelling in en rond de kerk, de ballentrap met Olivier De Cock, folkmuziek met Sara (accordeon), kinderanimatie met Dokter Kas en als topact Jimmy Frey .

Datzelfde jaar verleent MWWW zijn medewerking bij de realisatie van de fiets- en wandelroute rond de abdij.

24 oktober 2008 opnieuw logistieke ondersteuning bij het tweede abdijconcert met het koor Amicitia uit Wakken en de harpiste Andrea Voets, organisator Dr.E.Kuppens.

21 december 2008 het kerstconcert met Ingeborg en het Fiorettikoor, dit t.v.v.Leefbaar wonen huisvesting,

13 februari 2009 krokusconcert met Willem Vermandere, de opbrengst dient voor de vernieuwing van de lokalen van VKSJ,

 22 maart 2009 de solidaire dag met artistieke ondersteuning door het koor De Colores,

12 april  2009 de paashazen,

28 juni 2009 Male kermis met de gezinsbarbecue t.v.v.het jeugdkoor Malodie, de 4-de kinderprondelmarkt, een kunsttentoonstelling, muzikale omlijsting door Roland Van De Velde en Malodie, ballentrap en als toppers junior eurokids finalist Guust en de schlagerzanger Christoff,

22 november 2009 viering 30 jaar Male waar wij wonen,

20 december 2009 kerstconcert met Barbara Dex, begeleid door Quatre Musicale, dit t.v.v.Leefbaar wonen huisvesting,

6 januari 2010 het sterzingen op Male, een opnieuw aanknopen met een oude traditie waarbij kinderen, verkleed als driekoningen, van deur tot deur trekken en er onder een ster kerstliederen zingen voor een goed doel,

26 februari 2010 het krokusconcert met Scala and Kolacny Brothers, dit als steun voor de aanpassingswerken aan het ontmoetingscentrum’t Couvent,

14 maart 2010 sponsoring van het optreden van het koor Canta’rei op de solidaire zondag,

4 april 2010 de paashazen,

26 juni 2010 de kunsttentoonstelling “In en rond de kerk van Male”,

27 juni 2010 Male kermis met de gezinsbarbecue  t.v.v. Malodie en ’t kinderkoor (uitrusting), de 5-de kinderprondelmarkt, optredens van Malodie, Cirque circulaire, dansschool Ramon en Skriewer met zijn kapsalon, ballentrap door  cerclespeler Boi en als topact Bart Van den Bossche,

22 oktober 2010 logistieke ondersteuning bij het 3-de benefietconcert met  het nationaal jeugdkoor van België, een organisatie van Dr.E.Kuppens, t.v.v.het patrimonium van de abdij van Male.

19 december 2010 het kerstconcert met Connie Neefs en Lucas Van den Eynde t.v.v.Leefbaar wonen huisvesting,

5 januari 2011 sterzingen op Male,

4 maart 2011 het krokusconcert met Jef Vanuytsel t.v.v.de kerk (vernieuwing multimedia),

3 april 2011 solidaire dag met het koor Canta’rei,

25 juni 2011 vernissage bij “Kunst in en rondom de kerk van Male”,

26 juni 2011 Male kermis met de gezinsbarbecue, de kinderprondelmarkt, randanimatie op het Peellaertplein en als topact schlagers met Christoff en Lindsay.

Ook vermeldenswaard is het feit dat op 15 december 2006  de voorzitter ”De Pluim”, uitgereikt door de koning Boudewijnstichting ontving voor zijn inzet bij het vrijwilligerswerk, waarin ook de vereniging delen mocht.

Male, waar wij wonen kent niet alleen parochiegerichte activiteiten: om de band tussen bestuur en leden in stand te houden en te verbeteren, wordt er sinds 2005 jaarlijks een teambuildingsdag georganiseerd:


op 4 juli 2005 was er een bezoek aan het Vlaamse parlement met een rondleiding door Mevr.H.Crevits en een ontvangst door de toenmalige minister-president Y.Leterme,

op 6 juli 2006 werd de ATAG-vestiging in Erpe-Mere bezocht, waar we een rondleiding kregen door de directeur-generaal dhr.J Haeck (inwoner van Male),

op 4 juli 2007 was dit een rondleiding op Zeebrugge 2007 met dhr.J.Coens, havenvoorzitter,

op 2 juli 2008 werd het een bezoek aan Arcelor Mittal Gent met mevr. Annick Lootens (burg.ing.),

op 9 juli 2009 werd MWWW rondgeleid in het nationale parlement door de questor, dhr. Luc Goutry en ontvangen door de premier Van Rompuy,

op 6 juli 2010 bezocht de vereniging het Europese parlement en werd ze ontvangen  op het aartsbisschoppelijk paleis te Mechelen door Monseigneur Léonard, een vroegere studiegenoot van onze proost.

 

Bestuurssamenstellingen  1979 - …


tot  ca.1986 bestond MWWW uit Carlos De Rock, de medepastoor Michiel Hostens en de secretaris Robert Vollekindt, die steeds een beroep konden doen op losse medewerkers. Van dan af aan kan men spreken van een echt bestuur.


1986 : Carlos De Rock, voorzitter - Michiel Hostens, proost – Robert Vollekindt,

secretaris-verslaggever –, Geert Aelter, penningmeester - André Blieck - Gabriel De Windt , afgevaardigde parochiaal team en LucVan Eeghem.


1988: Carlos De Rock, voorzitter – Geert Aelter, medevoorzitter – Michiel Hostens, proost – Robert Vollekindt, secretaris – Martin Claeys, penningmeester – Willy Balanck, materiaalverantwoordelijke – Rita Couchez, beheer kledij – Marie-José Bonne, PR – Gabriël De Windt

1998: Carlos De Rock, voorzitter – Geert Aelter, medevoorzitter – Michiel Hostens, proost – Jan Adams, secretaris – Martin Claeys, penningmeester. Leden waren Marie-José Bonne –Wouter Bossuyt – Rita Couchez – Bert Declerck - Jan Dekersgieter – Willy Kemme - Bart Lambrecht  – Lut Minne – Filip Proot – Paul Vanderschaeghe en Edmond Van Eeghem.


2004: Carlos De Rock, voorzitter – Geert Aelter, medevoorzitter – Michiel Hostens, proost – Jan Adams, secretaris – Martin Claeys, penningmeester en Edmond Van Eeghem, verslaggever. Leden waren Marie-José Bonne - Wouter Bossuyt – Rita Bruwier - Rita Couchez – Jan Dekersgieter  - Katrien Develter – Stefaan Gadeyne – Vincent Goddeeris -  Lut Minne – Marcel Mortier en Filip Proot.


2010: Carlos De Rock, voorzitter – Geert Aelter , medevoorzitter – Martin Claeys, penningmeester - Cecile Huyghebaert, secretaris – Didier Van Hecke, verslaggever – Romain Lootens, logistiek verantwoordelijke. Leden zijn Marie-José Bonne - Jeroen Boyden - Rita Bruwier - Brigitte Cardinael - Sabine Cosman - Rita Couchez - Anouchka Crosse - Antoon De Groote - Jan Dekersgieter -  André Goossens - Agnes Keereman - Romain Lootens - Lut Minne - Marcel Mortier - Filip Proot - Wilfried Van Quakebeke.

2019: Jubileumjaar 40 jaar Male, waar wij wonen.

Carlos De Rock (voorzitter), Martin Claeys (penningmeester), Cecile Huyghebaert (secretaris), Romain Lootens (verantwoordelijke logistiek), Luc Adam, Marie-José Bonne, Jeroen Boyden, Bart Buyck, Brigitte Cardinael, Sabine Cosman, Rita Couchez, Anouchka Crosse, Jan Dekersgieter, Christophe Dewaey, André Goossens, Agnes Keereman, Filip Proot, Wilfried Van Quakebeke en tal van gelegenheids-medewerkers.

Ook al worden er verkiezingen gehouden, valt het toch op dat bepaalde mensen hun functie behouden , daar blijkbaar weinigen zich geroepen voelen in het dagelijks bestuur te zetelen.


Bij elke organisatie is het de bedoeling dat de opbrengst aangewend wordt voor een goed doel. Indien nodig kunnen wij ten allen tijde onze info verder toelichten.