Kermis in Male op het Peellaertplein op 25

juni 2023. 

Na een prima geslaagde kermis van ‘Male, waar wij wonen’ in Male/ Sint-Kruis met een zeer gevarieerd en prachtig programma, een barbecue met meer dan 400 inschrijvingen en met als apotheose een optreden van Margriet en Celien Hermans, was het bestuur gisteravond bijzonder verheugd om ook nog eens een bedrag weg te kunnen schenken aan de goede doelen… Naar aloude gewoonte trouwens. Alles ging door in het Parochiecentrum Sconevelde waar het bestuur van ‘Male, waar wij wonen’, een delegatie VZW Kantelwonenn en een delegatie van de kerkfabriek present waren. En het loonde! Enerzijds was er een cheque van €500 voor het project Kantelwonen ( waarbij kansarmen gesteund worden) en anderzijds was daar een bedrag van maar liefst €1000 voor een diaprojector in de kerk.