Paaseierenraap in Male op 16 april 2023

PAASEIERENRAAP MALE WAAR WIJ WONEN


Nee … geen vijgen na Pasen maar op ‘ Beloken Pasen ‘ waren naar jaarlijkse traditie de paashazen opnieuw present in Male .

De twee paashazen wensten vooreerst iedereen een laat , maar wel gemeend , zalig Pasen en daarna volgden meer dan 100 kinderen de mooi opgesmukte paashazen .

Met z’n allen zochten ze , na de misviering , de eitjes in de groene zone achter de kerk waar iedereen ook de heel mooi aangelegde ‘ troostplek ‘ kon bewonderen … iets UNIEK !

Alle kinderen hadden eveneens een mooie paastekening keurig ingekleurd en iedereen kreeg dan ook via Male waar wij wonen een mooi gevuld zakje met paaseieren !

EN ….. OOK al de ‘ vormelingen ‘ van onze pastorale eenheid werden verrast met deze paasattentie ..

Ja … terecht liet koster Jan de klokken van Rome nog eens mooi weergalmen … ZALIG !


Een oprechte dankjewel en waardering aan alle mede-werkers en …. sponsors die dit , nog maar eens , mogelijk maakten en hopelijk tot volgend jaar en dan opnieuw op Pasen !


Het bestuur van Male waar wij wonen