Programma 2023-2024.


* Kerstconcert met Lisa Del Bo en Jene Thomas op 15 december 2023.

* Herdenkingsviering E.H.M. Hostens en nieuwjaarsreceptie op

   21 januari 2024.

* Paaseierenraap op Paasdag 31 maart 2024

* Male kermis op het Peellaertplein op 30 juni n2024